De NVRD vindt het sluiten van de matrasketen zeer belangrijk en heeft daarom in 2016 het initiatief genomen om met de ketenpartijen in gesprek te gaan. De relevante ketenpartners binnen de matrasketen werken sindsdien samen om tot een gesloten matrasketen te komen. Op sommige onderwerpen gaat dit soepel en snel, op andere onderwerpen zoals ook in dit bericht aangehaald ontstaan er zorgen.

De gemeentelijke inzamelstructuur voor matrassen – via de milieustraten – maakt een belangrijk onderdeel uit van de beoogde afvalbeheerstructuur die matrasproducenten uit hoofde van de vrijwillige producentenverantwoordelijkheid willen opzetten. Desondanks zijn gemeenten noch via de VNG noch via de NVRD op dit moment voldoende aangesloten bij de uitwerking van de producentenverantwoordelijkheid, terwijl over onderwerpen als het gebruik van milieustraten, het overnemen van inzamel- en verwerkingskosten en de kosten voor natte en vieze matrassen in gezamenlijk overleg knopen doorgehakt moeten worden. Ook is er nog geen duidelijk tijdspad uitgestippeld, zodat bijvoorbeeld niet duidelijk is per wanneer kosten overgaan op matrasproducenten. Dat is een onwenselijke situatie. De NVRD heeft hiervoor zowel bij de staatssecretaris als bij de matrasproducenten aandacht gevraagd.