Al deze discussiepunten zijn onderwerp van de tussentijdse evaluatie geworden. De verwachting is dat gemeenten binnenkort benaderd zullen gaan worden met een voorstel voor de jaarafrekening 2015/2016. Daarnaast is inmiddels bij de meeste contractpartijen/sorteerders een voorstel bekend over hoe omgegaan wordt met de uitkomsten van de kwaliteitscontroles, de PET-trays en de vermarktingsvergoeding. We raden u dan ook aan om hierover zo snel mogelijk met uw eigen contractpartners in overleg te treden, aangezien gemeenten zowel het contract met de sorteerder hebben als de deelnemersovereenkomst met Nedvang.