Vorige week heeft het kabinet besloten dat basisscholen de kerstvakantie een week moeten vervroegen en per 20 of uiterlijk 21 december de deuren moeten sluiten. De hoge druk op de zorg en de grote onzekerheid over de verspreiding van de omikronvariant hebben het kabinet hiertoe doen besluiten.

Net als tijdens de lockdown-periodes in 2020 kenmerkt de rijksoverheid een aantal beroepen daarom als 'cruciaal'. Het gaat om beroepen die vragen om continue bezetting, zodat we de samenleving draaiend kunnen houden. Ouders of verzorgenden die werkzaam zijn in cruciale beroepen, kunnen in de periode dat de basisscholen zijn gesloten, gebruik maken van noodopvang.

Op de website van de rijksoverheid is een overzicht te vinden van de sectoren die het betreft. Daar staat ook 'vervoer van afval en vuilnis' bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Vereniging Afvalbedrijven vanavond laten weten dat inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval zijn aangemerkt als 'cruciaal'. Het overzicht op de website van de rijksoverheid wordt snel aangepast.