De toenemende populariteit van lachgas als recreatieve drug leidt niet alleen in Nederland tot gevaarlijke situaties. Europese verenigingen, waaronder de NVRD, roepen daarom de Europese Commissie op tot actie.

De problematiek rondom ontploffende lachgascilinders is niet alleen een Nederlands probleem, maar wordt in meerdere EU-landen ervaren. Daarom hebben wij samen met andere Europese verenigingen, waaronder MWE en CEWEP (Europese organisatie voor afvalenergie centrales), een dringende brief aan de Europese Commissie ondertekend betreffende de toenemende problemen met lachgascilinders in het afval.

In de afgelopen maanden hebben leden van de ondertekenende Europese verenigingen melding gemaakt van toenemende incidenten waarbij deze cilinders aanzienlijke explosies veroorzaken in afvalinzamelingsvoertuigen, sorteer- en recyclagefaciliteiten, en verbrandingsovens. Deze problematiek komt vooral voor in de grootste Europese steden, aangezien lachgas als recreatieve drug doorheen heel Europa in populariteit toeneemt.

Als reactie hierop roepen de verenigingen de Europese Commissie op om:

  • Een EU-brede statiegeldregeling voor lachgas en andere hogedrukcilinders te overwegen, waarbij ze bij voorkeur navulbaar en dus onderdeel van de circulaire economie worden gemaakt.
  • Te overwegen beperkingen in te voeren voor de verkoop van deze producten.
  • Een communicatiecampagne op te starten om Europese burgers bewust te maken van de problematiek rondom deze cilinders en het belang van correcte afvoer.

We gaan samen met deze partijen in gesprek om tot oplossingen te komen voor deze urgente kwestie.