De afgelopen weken is het schering en inslag. Steeds vaker komen er berichten voorbij over branden in vuilniswagens en bij recyclers. De Metaal Recycling Federatie trekt afgelopen week aan de bel: 'Lithium-ion-batterij is het nieuwe asbest'.

Ook de NVRD is aan verschillende tafels actief op dit dossier. Zo nemen we deel aan de Taskforce waarin wij samen met VA, BRBS en MRF dit probleem agenderen bij het Ministerie, Stichting Open en Stichting Batterijen. Om de belangen van onze leden goed te kunnen behartigen in verschillende overlegstructuren over veiligheid, verzekerbaarheid maar ook over beter afvalscheidingsgedrag, zijn we op zoek naar meer informatie over de oorzaak van afvalbranden bij onze leden.

Daarom willen we u vragen om aan ons door te geven als u een afvalbrand heeft gehad, waar deze plaatsvond (inzamelmiddel, inzamelwagen, overslag, recycler), in welke afvalstroom, wat hier (indien bekend) de oorzaak van was en eventueel ook wat de gevolgen van de brand zijn.

Meldingen hierover kunnen worden gedeeld met vanwunnik@nvrd.nl onder vermelding van 'Melding Afvalbrand'.