In het projectteam Leidraad gaan NVRD-leden aan de slag met de vraag: 'Wat is de toegestane fysieke belasting?' Het vraagstuk ontstond na het schrappen van de P90 uit de Arbocatalogus en het ontbreken van adequate opvolging op deze richtlijn. Wij roepen onze leden op om input te leveren om zo te komen tot een degelijke en gedragen oplossing.

De Arbo-regels omtrent fysieke belasting (de oude P90) zijn geschrapt uit de Arbocatologus afvalbranche. Dit heeft als gevolg dat je als werkgever in de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) moet aantonen hoe je de risico’s of fysieke overbelasting beheerst zonder dat er kan worden teruggevallen op een met de Nederlandse Arbeidsinspectie afgestemde landelijke normering.

Omdat de gehele sector nu met hetzelfde probleem zit, namelijk: ‘wat is de toegestane fysieke belasting’, pakken we dit probleem gezamenlijk op. Het projectteam Leidraad bestaat uit NVRD-leden die aan de slag willen met de Leidraad maar in de uitwerking en de toepassing tegen vraagtekens aanlopen. Het projectteam bestaat momenteel uit 17 personen waarmee 15 leden zijn vertegenwoordigt. Zij delen kennis en praktische toepassingen. Daarnaast worden de vragen over de Leidraad verzameld en beantwoord. We zorgen ook dat waar nodig lijntjes worden gelegd met andere partijen zoals de Vereniging Afvalbedrijven (VA) of arbeidsinspectie.

Stappenplan
Enkele jaren geleden is er een onderzoek gedaan waaruit een opvolger van de P90 had moeten komen. De resultaten van het onderzoek waren echter onvoldoende basis om tot overeenstemming te komen met de sociale partners. We willen (samen met de belangenorganisaties in de branche) dit onderzoek actualiseren en meer op de praktijk gaan richten. Om hieraan vorm te geven is er een projectteam opgericht. In dit projectteam is samen met Stichting Arbocatalogus Afvalbranche, NVRD, VA en WENB besloten hoe de route naar een gezamenlijke Leidraad eruit moet komen te zien.

Stappen die we hierin de komend tijd gaan zetten zijn:

 1. Het leggen van de puzzel*,
 2. De gehele puzzel naast de oorspronkelijke scope van het Leidraad-onderzoek leggen (met behulp van het bureau VHP dat de leidraad heeft opgesteld o.b.v. onderzoeken),
 3. Aan VHP en andere onderzoeksbureaus vragen wat het zou kosten om alle onderzoeken te doen om de gehele puzzel te actualiseren,
 4. Op basis van alle informatie bereid het projectteam een advies voor aan o.a. de Expertgroep Veiligheid en het bestuur van de NVRD om te besluiten wat de scope en plan van aanpak worden,
 5. Met de vastgestelde scope wordt een definitieve offerte aangevraagd,
 6. Het kostenplaatje wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de verschillende betrokken partijen, waarbij een voorstel zit voor hoe de middelen worden verkregen,
 7. Bij akkoord kan het project starten. Hierbij willen we voor de NVRD-leden kijken naar de mogelijkheid om bij (zelf) uitgevoerde onderzoeken een arbeidsergonoom mee te laten kijken. Dit is onderdeel van het projectplan.

*Met de puzzel bedoelen we het volgende. De gezamenlijke uitdaging zoals die in de branche bestaat, willen we als geheel gaan verzamelen. Deze totaalpuzzel geeft onze volledige uitdaging aan. Ieder lid heeft hierbij een eigen uitdaging, die voor sommige leden heel klein is en voor anderen heel groot en materieel kan zijn. We zijn nu vooral geïnteresseerd in dat deel waar de schoen het meest wringt.

Daarom vragen we alle leden om antwoord te geven op onderstaande vragen (verstuur de antwoorden naar vanwunnik@nvrd.nl):

 • Waar loop je tegen moeilijkheden aan als het gaat om de bepaling van de toegestane fysieke belasting bij inzameling?
 • Welke grondstofstroom? (rest, gft, pmd etc.)
 • Welk inzamelmiddel? (minicontainer, citybin etc.)
 • Om hoeveel volume / gewicht en hoeveel colli gaat het?
 • Om hoeveel fte gaat het?
 • Welke relevante bijzonderheden zijn er te melden? Bijvoorbeeld “alleen uitzendkrachten van jonger dan 30 jaar”. Of denk aan afwijkende volumes of gewichten, zakken op de grond of juist hangend.

Als we de totaalpuzzel in beeld hebben, koppelen we die vanzelfsprekend terug aan de personen die gegevens met ons hebben gedeeld. Dan:

 • hebben we het volledige plaatje
 • weten we waar de grootste uitdagingen zitten
 • kunnen we efficiënt noodzakelijk onderzoek inplannen
 • kunnen we goed specifieke kennis en ervaring delen