Een vragenlijst over de inzameling en sortering van textiel heeft de inbox bereikt van alle publieke bedrijven en regievoerende gemeenten die bij ons lid zijn. Deze vragenlijst dient als input voor de Textielmonitor die wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoeren, in samenwerking met KplusV.

De vragenlijst is in het kader van het beleidsprogramma Circulair Textiel 2020 – 2025 opgesteld. Een belangrijk programma, omdat de ecologische voetafdruk van de textielindustrie groot is. Het grote – en exponentieel stijgende – gebruik van land, water, energie en chemicaliën maakt de textielindustrie tot één van de meest vervuilende industrieën wereldwijd. De totale uitstoot van broeikasgassen door de textielindustrie is 1,2 miljard ton CO2 per jaar. Dit is meer dan de uitstoot van het brandstofgebruik van alle internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. De sterke toename van productie en consumptie en het dalend hergebruik van textiel leiden tot een groeiende afvalberg. Het kabinet wil helpen dit tij te keren.

Het beleidsprogramma bevat ambitieuze doelstellingen. Om te bepalen of de keten op koers ligt om de doelen te behalen, is het van belang om dit te monitoren. Deze handschoen pakken wij samen met KplusV op.  De Textielmonitor betreft een vragenlijst van circa 15 vragen. Vul je de vragenlijst in? Doe dat dan vóór 30 januari, zodat jouw gegevens nog meetellen in het resultaat. De vragenlijst kan direct verstuurd worden naar Essa van Riessen (vanriessen@nvrd.nl). Vragen? Ook dan is Essa het aanspreekpunt.