Er is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van lithium-ion batterijen in het restafval en op de milieustraat. De Taskforce Afvalbranden, bestaande uit diverse brancheverenigingen en producentenorganisaties, gaf hiertoe de opdracht.

In Nederland zijn er problemen rondom afvalbranden veroorzaakt door lithium-ion batterijen. De Taskforce Batterijbranden is opgericht om de afvalbranden te reduceren via collegiale samenwerking. Deze taskforce bestaat uit de NVRD, VA, TLN, BRBS, NRF, Stichting OPEN en Stibat (waarbij Stibat opgaat in Stichting OPEN per 1-1-2024). Om beter zicht te krijgen op de risico’s zijn twee onderzoeken uitgevoerd, te weten het in detail sorteren van restafval op batterijen en apparaten. En ten tweede het onderzoek naar de metaalcontainer op de gemeentelijke milieustraat.

Uit het restafvalonderzoek blijkt dat 0,83% van het gewicht van het restafval bestaat uit elektrische apparaten (261 apparaten in 27.400 kg restafval). Het grootste deel hiervan heeft geen batterijen of bevat ‘standaard’, onbrandbare, batterijen (alkaline). 58 van de 261 apparaten bevatten een lithium batterij. 48 van die 58 apparaten zijn vapes (elektrische sigaret). Daarmee vormen de vapes momenteel het grootste risico. Verder werden er 729 losse batterijen aangetroffen (0,04 gewichts%). Het grootste deel is alkaline en daarnaast 8 knoopcellen (niet brandgevaarlijk) en 3 harde lithium batterijen (wel brandgevaarlijk).

Metaalcontainers op de milieustraat
Naast het restafvalonderzoek is onderzoek gedaan naar apparaten en batterijen in de metaalcontainers op gemeentelijke milieustraten. Er zijn 10 metaalcontainers gesorteerd (39.700 kg). In totaal zijn 0,26 kg losse batterijen aangetroffen. Verder zijn er 269 elektrische apparaten aangetroffen (966 kg ofwel 2,43%). Hiervan zijn er 83 armaturen (lampen), zonder batterijen. Daarnaast zijn er 3 apparaten aangetroffen met een verhoogd risico. Dit betreft de elektrische step. Vanwege het relatief grote accupakket kunnen elektrische steps een risico vormen zodra deze beschadigen. Dit kan bijvoorbeeld optreden bij het leegstorten van een metaalcontainer.

Samenvattend: in het huishoudelijke restafval vormen vapes momenteel het grootste risico. Er lopen en liepen meerdere voorlichtingscampagnes die hier aandacht voor vragen. In de metaalcontainers op de milieustraten worden relatief veel armaturen foutief aangetroffen, die geen brandgevaar veroorzaken maar wel in de container voor elektrisch afval behoren. Sporadisch zijn drie elektrische steps in de metaalcontainers aangetroffen die wel een verhoogd risico opleveren verderop in de keten. Ook deze elektrische steps horen als elektronisch afval apart gehouden te worden (net zoals overigens andere apparaten zoals fornuizen, die eveneens sporadisch in de metaalcontainer zijn aangetroffen).