Net als oranjebitter, koningsspelen en koningsnachtconcerten, hoort de vrijmarkt bij Koningsdag. Toch blijven er na afloop van de vrijmarkt vaak veel onverkochte goederen over. Om te voorkomen dat dit allemaal bij het grofvuil of tussen het restafval belandt, roepen steeds meer gemeenten op om deze spullen weer mee terug naar huis te nemen, af te geven op de milieustraat of in te leveren bij andere inleverpunten zoals de lokale kringloop.

Mogelijke maatregelen om te komen tot een circulaire vrijmarkt zijn onder andere:

  • Communiceer naar de inwoners van jouw gemeente dat ze onverkochte items weer mee naar huis nemen;
  • Stimuleer recycling en hergebruik door afdankgedrag ook in de voorwaarden voor de vrijmarkt op te nemen;
  • Maak gescheiden inzameling van elektrische apparaten, lampen en andere kringloopartikelen mogelijk op de locatie van de vrijmarkt door het plaatsen van inzamelvoorzieningen;
  • Faciliteer inwoners door extra lange openingstijden op de milieustraat na afloop van Koningsdag;
  • Informeer inwoners extra via afvalapps, sociale media of lokale krant over alle inleverpunten.

Ook Stichting OPEN voert dit jaar weer actie om er, samen met gemeenten, voor te zorgen dat inwoners hun overgebleven, onverkochte elektrische apparaten en lampen (naast hun andere spullen) ter recycling en hergebruik aanbieden bij een van de inleverpunten, zoals de milieustraten. Zij hebben een speciale communicatiekit ontwikkeld. Ook maak je als gemeente kans op een van de 10 sponsorcheques t.w.v. € 1000,- voor een lokaal goed doel naar keuze als je via michele.donck@stichting-open.org laat weten wat voor initiatieven jouw gemeente neemt om weggooien van elektrisch afval na de Koningsdag vrijmarkten te voorkomen.