Het partnerschap houdt in dat leden die advies vragen aan Hekkelman Advocaten korting krijgen. Daarnaast proberen we de kennis van de reinigingsbranche die nodig is voor de adequate behandeling van juridische vragen op dat gebied zo goed mogelijk te behouden en uit te breiden, een partnerschap met één partij biedt hierbij een perfect vertrekpunt.

De korting die leden krijgen is onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Helpdeskvragen:Vragen die door Hekkelman in ongeveer een uur te beantwoorden zijn per e-mail of telefoon. Voor deze vragen geldt een tarief van 120,- per uur.
  2. Specifieke uitgebreidere vragen:Voor deze vragen die langer dan een uur in beslag nemen, wordt er een korting berekend van 5% over de totaalfactuur. Daarnaast worden de gebruikelijke kantoorkosten van 6% niet in rekening gebracht (m.u.v. 'out of pocket' kosten). 

Ook lopende (nog niet afgeronde zaken) vallen onder deze speciale NVRD regeling. Daarnaast werkt de NVRD samen met Hekkelman Advocaten aan een websitedossier met meest gestelde vragen inclusief antwoorden. Te denken valt dan aan vragen die gaan over het eigenaarschap van afval op diverse momenten in het proces maar ook specifiekere vragen over de plaatsing van bijvoorbeeld ondergrondse containers.

NVRD podcastIn navolging op de podcast over de factsheet privacy in de Afvalbranche (luister deze podcast hier) maken we komend jaar ook op andere onderwerpen podcasts samen met Hekkelman Advocaten