Bij de Algemene Ledenvergadering op 14 december is wethouder Paul Hofman benoemd tot nieuw bestuurslid van de NVRD.

Paul Hofman (1988) studeerde politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2008 werd hij politiek actief voor GroenLinks. Hij was onder meer afdelingsvoorzitter van GroenLinks in Nijmegen en actief voor DWARS, de organisatie voor GroenLinkse jongeren. Naast zijn baan als zorgverlener en later als manager voor een zorgorganisatie, was hij in deeltijd politiek actief als lid van Provinciale Staten van Gelderland.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd Paul Hofman wethouder in de gemeente Bronckhorst. Sinds mei 2022 is hij wethouder van de gemeente Rheden (portefeuille: Omgevingswet/Ruimtelijke Ordening, Vergunningverlening & Toezicht, Natuur, Landschap & Biodiversiteit, Milieu en Klimaatmitigatie, Cultuur, Kunst, Cultuurhistorie & Erfgoed). Daarnaast is hij lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu en lid van de Stuurgroep Gelders Ondergrond Overleg.

Paul woont met zijn vriendin en hun drie jonge zonen in de Achterhoek.