Aanleiding is een aantal geconstateerde knelpunten die onder meer betrekking hebben op de inrichting van de keten als het gaat om rollen en verantwoordelijkheden. De uitkomsten van de peiling vormen belangrijke informatie voor de inzet van de VNG bij verdere gesprekken en de voorwaarden die zij moeten stellen bij afspraken in de Raamovereenkomst. De NVRD ondersteunt en adviseert de VNG bij deze peiling over onder andere de praktische uitvoerbaarheid van de afspraken. Het is dus van groot belang dat u uw wensen, bedenkingen en voorwaarden meegeeft bij het invullen van de vragenlijst. De eerste resultaten zullen door VNG en NVRD gepresenteerd worden tijdens de leden bijeenkomst op 30 mei aanstaande.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de NVRD.