Met de Raamovereenkomst-partijen is afgesproken dat er een variant wordt uitgewerkt die de rol van gemeenten beperkt tot de inzameling van kunststof verpakkingsafval. Dit om tegemoet te komen aan één van de knelpunten. Hierbij zijn verschillende uitwerkingen mogelijk. Voor de uitwerking van deze variant en andere evaluatiepunten heeft de VNG de input van gemeenten nodig. Daarom voert de VNG op zeer korte termijn, samen met de NVRD, een peiling uit onder gemeenten over de ervaringen rondom ketenregie, de interesse voor een nieuwe variant en de wensen, randvoorwaarden en aandachtspunten voor de uitwerking daarvan. Daarnaast gaat deze peiling onder gemeenten niet alleen over de invulling en randvoorwaarden van een nieuwe variant maar ook over andere aandachtspunten voor de evaluatie van de Raamovereenkomst.

InbrengIn deze peiling is ruimte om alle vragen, discussies en randvoorwaarden te stellen die je VNG bestuurlijk en NVRD ambtelijk wilt meegeven. Die brengen wij dan weer in bij de gesprekken. Voordat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor een van de varianten zullen de randvoorwaarden eerst duidelijk moeten zijn. De in het bericht genoemde datum van 1 juli is dan ook een streven en geen deadline. Mocht een gemeente afscheid willen nemen van de huidige rolverdeling, dan zal dat immers een bestuurlijk besluitvormingstraject vereisen, dat zorgvuldig doorlopen moet worden en tijd kost.