Uitvoeringsorganisatie Statiegeld Nederland, die valt onder het Afvalfonds Verpakkingen, is belast met de uitrol van het nieuwe statiegeldsysteem.

Meer weten? Klik hier voor het artikel 'Allemaal klaar voor klein PET' uit de mei-editie van GRAM