Met onze tool brengen wij in beeld welke impact de verandering maakt in termen van afvalvermindering. Ook zal inzichtelijk worden gemaakt wat de financiële baten of kosten zullen zijn voor de organisatie. Omdat wij geloven dat een gedragsverandering alleen kan gebeuren als werknemers erbij betrokken worden en eigen inbreng kunnen leveren, zullen de verandering tot stand komen in samenspraak met werknemers. Dat zal op de volgende wijze gebeuren:

QuickScan: wij spreken samen met een inkoop/facilitair medewerker, om te inventariseren wat allemaal mogelijk is binnen de organisatie. Tevens wordt dan een 'nulmeting' gedaan. Onder de werknemers wordt een enquête afgenomen om onder meer hun motivatie te achterhalen en eventuele kansen voor het bedrijf te achterhalen. Kickstart: door een plenaire sessie met werknemers: Er wordt korte achtergrondinformatie gegeven en er wordt samen met de werknemers gekeken naar welke aanpassingen draagvlak is en welke er worden ingevoerd. Er wordt een 'Green/Dream Team' samengesteld, die collega's helpt de juiste keuzes te maken, maar ook om eventuele challenges tussen collega’s uit te zetten.

Contactpersoon 'WerkCE' de circulaire toolkit:

Elsemieke Meurs, deelnemer Nationale DenkTank 2018

Tel: 06-41025849, E-mail: e.meurs@nationale-denktank.nl