Maandag 7 februari jl. vond de ‘nationale conferentie circulaire economie’ plaats. Meer dan 2000 deelnemers gingen online in gesprek met elkaar over hoe we de volgende essentiële stappen richting een circulaire economie kunnen zetten. De NVRD organiseerde een van de 40 deelsessies waarin we samen met Jan vlak van Stichting OPEN en Jelmer Vierstra van Stichting Natuur en Milieu in gesprek gingen over de stappen die we kunnen zetten bij het verder vorm geven van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Het was een groot succes! Met meer dan 70 aanwezigen zijn we op interactieve wijze dieper ingegaan op de UPV-systemen. Opvallend was dat zowel de producenten (stichting OPEN) als Natuur en Milieu en de NVRD het erover eens waren dat er nog de nodige winst te behalen is. Die winst zit hem in een aantal dingen:

1) Samen toewerken naar meer kwalitatieve doelstellingen i.p.v. kwantitatieve doelstellingen2) Alle schakels in de keten meer verantwoordelijkheid geven bij de invulling van een UPV3) Het Rijk dient een regisserende rol hierin te nemen

De belangrijkste conclusie die de deelnemers mee hebben genomen uit de sessie is dat uitgebreide producentenverantwoordelijkheid over meer moet gaan dan alleen inzamelen en (laagwaardig) recyclen. En daarvoor zijn goed geformuleerde en ambitieuze doelstellingen op meer treden van de R-ladder noodzakelijk.

Vanaf vandaag is deze sessie terug te kijken via deze link