De Milieu-Comité van het Parlement steunt de voorstellen van de Commissie en dringt hier en daar zelfs aan op een verscherping ervan. Zo wordt voorgesteld dat lidstaten nationale plannen maken om het plasticgebruik terug te dringen en om daarvoor kwantitatieve reductiedoelstellingen vast te stellen. Het oorspronkelijk voorstel is op dit punt meer vrijblijvend. Verder wordt voorgesteld om zeer lichtgewicht plastic draagtassen helemaal te verbieden net als oxo-afbreekbare plastics en voedselverpakkingen van polystyreen. Voor plastic flessen (groot en klein) is het voorstel om voor te schrijven dat deze uit minimaal 35% recyclaat moeten bestaan. Op 23 oktober wordt in het Parlement gestemd over deze aanscherpingen. Vanaf 6 november starten dan de onderhandelingen met de Europese ministerraad.

In het Comité van de Regio’s werd het advies aangenomen van burgemeester André van de Nadort over de Plastic Strategy. Van de Nadort pleit in zijn advies voor eco-design van plastic producten en stelt dat er vanaf 2025 alleen nog volledig recyclebare plastics op de markt zouden mogen komen. Om de recyclebaarheid te verbeteren zou het aantal toegepaste polymeren in eenmalige plastic producten moeten worden teruggebracht, net als het aantal gebruikte hulpstoffen. Plastics worden hierdoor meer uniform en daardoor beter recyclebaar. Ook stelt hij vast dat een circulaire economie voor plastics ook impliceert dat plastics in de toekomst fossielvrij geproduceerd moeten worden en roept op tot de noodzakelijke innovatie daarvoor. Maarten Goorhuis van de NVRD heeft Van de Nadort ondersteund als extern expert bij het opstellen van het advies.