Op 4 juli jl. organiseerde de NVRD een brainstorm met een groep wagenparkbeheerders uit de afval- en reinigingsbranche. Niet alleen huidige en toekomstige ontwikkelingen werden besproken, maar ook de struikelblokken die gemeenten en afvalinzamelaars in de praktijk tegenkomen.

Waar behoefte aan is, was helder: een platform waar kennis, ervaringen en (contact)informatie open en eerlijk met elkaar kunnen worden gedeeld. De NVRD wil dit realiseren door in eerste instantie te starten met een mailing- en contactenlijst. Via dit kanaal zullen maandelijks updates worden gedeeld. Dit platform zal in de toekomst mogelijk worden uitgebreid, gecombineerd met enkele fysieke bijeenkomsten in het jaar.

Wilt u, als gemeente of publiek inzamelbedrijf, in deze mailinglijst worden opgenomen? Neem dan contact op met Max Narinx, narinx@nvrd.nl