Het besluit treedt alleen in werking als in het najaar van 2020 blijkt dat het verpakkende bedrijfsleven de afgesproken prestaties over de vermindering van kleine kunststof flesjes in het zwerfafval en recycling van kleine flesjes niet heeft behaald.

De NVRD is verheugd dat er een wettelijk grondslag komt voor de recyclingdoelstelling voor kleine flesjes en dat de staatssecretaris de invoering van statiegeld op kleine kunststof flesjes voorbereid. Met de voorgestelde wijziging van het Besluit Beheer Verpakkingen verdwijnt echter ook de wettelijke basis voor statiegeld op glazen bierflessen en grote kunststof flessen. Ook vreest de NVRD voor de gevaren van substitutie van drankverpakkingen en heeft de NVRD in haar zienswijze op het ontwerpbesluit aangegeven ook voorstander te zijn van de invoering van statiegeld op blik.

Voor de ingediende zienswijze klik hier.