De NVRD is al sinds jaar en dag groot voorstander van statiegeldsystemen omdat dit aantoonbaar bijdraagt aan betere inzameling (hogere resultaten), schonere inzameling en daarmee aan een hoogwaardigere recycling en een aantoonbare afname van zwerfafval.

Wij zijn daarom blij met de invoering van statiegeld op blik per 31 december 2022. De plannen om blikverpakkingen met statiegeld in te zamelen wijken echter op een belangrijk punt af van de wijze waarop inzameling door statiegeld op glas en plastic flessen gebeurt. In plaats van innamepunten te realiseren binnen private verkooppunten en met sociale controle, wordt met het huidige plan van aanpak een beroep gedaan op de openbare ruimte. In onze Position Paper leest u meer over onze visie hierop. Donderdag 10 maart 2022 vindt een rondetafelgesprek plaats over het plan van aanpak voor het statiegeldsysteem voor blikjes. Klik hier voor de andere Position Papers die zijn ingebracht.