Het doel van de handboeken is om gemeenten en inzamelaars te inspireren en van kennis te voorzien om zoveel mogelijk kwalitatief goed textiel en gft-afval in te zamelen. In de keten van beide afvalstromen is nog veel winst te behalen. Met feiten, sturingsinstrumenten en handelingsperspectieven bevatten de handboeken veel praktische informatie waarmee gemeenten en inzamelaars concreet mee aan de slag kunnen. De handboeken zijn verwerkt tot een online versie. U vindt deze online versie vanaf 24 juni 2021 op de website van VANG-HHA.

Leren en inspireren: leernetwerkenOp donderdag 24 juni 2021 van 15:15 tot 16:45 uur (online sessie open / inloop vanaf 15:00 uur) vinden de presentaties plaats van de handboeken. Tijdens deze bijeenkomst geven wij op hoofdlijnen informatie over de handboeken en lichten wij de leernetwerken nader toe. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich hier voor de plenaire bijeenkomst aanmelden.

Voor gemeenten die na de plenaire sessie concreet met het onderwerp aan de slag willen gaan organiseert VANG-HHA na de zomer voor de stromen gft-afval en textiel een aantal leernetwerkbijeenkomsten. Deelnemen aan de leernetwerken biedt u de gelegenheid om per specifiek onderwerp kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Diverse sprekers zullen hun kunnen en kennis met u delen. U kiest zelf of u aan één of meerdere leernetwerken deelneemt.

Hieronder treft u de data van de leernetwerken aan. U kunt deze data alvast noteren in uw agenda. Te zijner tijd ontvangt u nog een bericht met het verzoek om u aan te melden voor de leernetwerken.