Voor de derde maal op rij stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidies beschikbaar voor het geven van een extra impuls aan circulaire ambachtscentra. In 2019 en 2020 was dat ook al het geval. Met als resultaat 32 initiatieven in 59 gemeenten. Om gemeenten ook dit jaar te stimuleren om een circulair ambachtscentrum op te zetten of uit te breiden, is een nieuwe prijsvraag uitgezet. In totaal is 0,9 miljoen beschikbaar. De best beoordeelde plannen kunnen een subsidie van maximaal EUR 50.000,- krijgen.

Initiatieven waar levensduurverlening, hoogwaardig producent- en materiaalhergebruik en een duurzame samenwerking tussen kringloopbedrijf, milieustraat, repaircafé, makersplaats en/of opleidings- en trainingscentrum staan centraal.

Nieuwe plannenIn de nieuwe plannen moeten minimaal de vijf pijlers van een circulair ambachtscentrum (milieustraat, kringloop, reparatie, sociaal en onderwijs) samenkomen en moet de samenwerking met een of meerdere andere gemeenten vormgegeven worden. Ook gemeenten die al eerder een subsidiebijdrage hebben gehad kunnen deelnemen.

Plannen kunnen tot en met vrijdag 10 december 17.00 uur worden ingediend. Kijk voor meer informatie over de prijsvraag en de wijze waarop plannen kunnen worden ingediend op de website van circulaire ambachtscentra.