MRN heeft het verzoek tot algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor de recycling van matrassen ingediend bij het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (hierna: het Ministerie). In het verzoek wordt uitgegaan van:

  • een ingangsdatum van 1 november 2021 voor de producentenverantwoordelijkheid;
  • een periode van 1 november 2021 tot 31 oktober 2026 (met daarna een verlenging);  
  • het streven is tot een recyclingpercentage te komen van 75% van de op de markt gebrachte matrassen.

Vanuit de NVRD zit een speciale werkgroep matrassen – bestaande uit een aantal leden van de NVRD en het bureau NVRD – aan tafel met MRN en denkt mee over de nadere uitwerking van UPV. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals de opbouw van het groeimodel, de elementen voor de evaluatie, de borgen van de rol/invloed van onze leden, definitie van de matrassen die onder de UPV vallen en de kostentoedeling.

Daarnaast bouwt MRN aan een portal en branding van de stichting. Voor het testen van de portal is ook de NVRD betrokken. Het doel is om de portal zodanig vorm te geven dat producenten maandelijks eenvoudig een opgave van de verkochte c.q. in de handel gebrachte matrassen digitaal kunnen opgeven. Dat is dan de basis voor de afvalbeheerbijdrage. Daarnaast is het idee om voor gemeentes ook een eenvoudige digitale declaratiemethodiek via de portal te gaan ontwikkelen.

Meer over dit onderwerp leest u in het vakblad GRAM van de NVRD in de editie van augustus.