Het kabinet onderschrijft onder andere het belang van het invoeren van producentenverantwoordelijkheid op wegwerpproducten, meubels (waaronder matrassen) en textiel. Voor textiel gaat het kabinet wettelijke kaders voorbereiden, maar zal zij alleen tot een juridische verplichting overgaan als medio 2019 concrete resultaten uitblijven.

Naast de uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid verkent het kabinet onder andere de mogelijkheid om het verbranden van recyclebaar afval vanaf 2030 te verbieden, zet men in op 6 preventielijnen voor kunststoffen, komt er een Rijksbrede communicatiestrategie en gaat het kabinet het wettelijk kader rondom huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval tegen het licht houden.

Dit is slechts een greep uit de vele acties uit de brief van het kabinet. Op 6 september bespreekt de kamer de kabinetsreactie. De samenvatting vindt u hier.