In de aanpassing van het protocol is onder andere opgenomen dat medewerkers zich bij klachten laten testen en dat er zoveel mogelijk in vaste teams wordt gewerkt. Het blijft van belang om cabines voor, tijdens en na werkzaamheden te ventileren. Na een dienst dient een cabine grondig schoongemaakt te worden.

MondmaskersWanneer de medewerk(st)er plaatsneemt in een inzamelvoertuig met meerdere personen, is het advies een niet-medisch mondmasker te dragen. Is de medewerk(st)er alleen, dan is een niet-medisch mondmasker niet nodig. Uiteraard blijft het dragen van een mondmasker verplicht wanneer het de standaarduitrusting voor specifieke werkzaamheden betreft.

Lees alle aanpassingen in het geüpdatet protocol.