Toelichting op de Scheidingswijzer Papier en Karton

  • De hoofdboodschap is: papier en karton moeten schoon en droog zijn en vrij van veel plastic. Andere boodschappen of nuances op de hoofdboodschap zijn zoveel mogelijk achterwege gelaten;
  • De weergegeven productvoorbeelden zijn met zorg gekozen om de boodschap te ondersteunen. Daartoe is gebruik gemaakt van de meest gezochte zoektermen op de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal;
  • Er is besloten om ‘veel plastic’ te communiceren als invulling van een groep producten/verpakkingen die moeilijk recyclebaar zijn. Deze groep is weliswaar veel breder dan kunststof alleen (bijvoorbeeld ook behangpapier, bakpapier), maar over kunststof komen nu eenmaal de meeste vragen binnen;
  • Er is een doorlink gemaakt naar www.afvalscheidingswijzer.nl (Milieu Centraal) voor gebruikers die meer info willen of nuance zoeken;
  • Rechtsonder op de Scheidingswijzer Papier en Karton is ruimte gecreëerd voor het plaatsen van een logo van de verzender.  Gemeenten zijn vrij om hun eigen logo rechtsonder op de scheidingswijzer te zetten en deze te verspreiden onder hun burgers. PRN zal daartoe de scheidingswijzer in hoge resolutie beschikbaar stellen op de website.