Afgelopen week publiceerde VNG over deze planning een bericht. Omdat er veel vragen leven en omdat wij het belangrijk vinden u te betrekken bij het dossier, houdt de NVRD  direct na het zomerreces een bijeenkomst. Publieke leden worden hier bijgepraat en over het proces van de evaluatie wordt input op het dossier gevraagd. Binnenkort ontvangt u hiervoor de uitnodiging.

Voor meer vragen of informatie over de rol van de NVRD in de evaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen, neem contact op met Ilse van der Grift: vandergrift@nvrd.nl of Olaf Prinsen: prinsen@nvrd.nl.