In ons bericht hebben we gevraagd om, naast de vragen die momenteel rond ketenregie spelen, vooral eerst de verschillende discussiepunten te agenderen zoals de eindafrekening over 2015 en 2016. Pas dan is het goed mogelijk om toekomstscenario’s uit te werken en weloverwogen keuzes te maken over de verdere gemeentelijke inzet in de verpakkingsketen. Tot slot hebben we aangegeven een bijdrage te willen leveren aan het snel creëren van duidelijkheid voor alle partijen in de keten. Daarom zullen we als NVRD blijven inbrengen waar in de huidige afspraken door onze leden tegenaan gelopen wordt, wat zij geregeld willen zien nu en in de toekomst en wat zij concreet nodig hebben om hun ketenstap zo effectief mogelijk uit te voeren. Mocht u hier input voor hebben dan horen we dat uiteraard graag via vandergrift@nvrd.nl.