Als adviseur Public Relations gaat Ralph zich bezighouden met alle facetten van belangenbehartiging, zowel landelijk, gemeentelijk en Europees. Ralph werkte tot voor kort als beleidsmedewerker testen en traceren bij het ministerie van VWS en daarvoor als beleidsmedewerker circulaire economie bij het ministerie van IenW. Naast zijn werkzaamheden voor de NVRD is hij momenteel ook gemeenteraadslid voor D66 in Utrecht.

De NVRD zette al veel in op belangenbehartiging maar we gaan er nog een schep bovenop doen. Dit kwam ook naar voren uit de wens van de leden die vertaald is in de onlangs aangenomen meerjarenstrategie 2021 -2025.