NVRD heeft MRStratego opdracht gegeven praktijkvoorbeelden bij ervaringsgemeenten op te halen waar het gaat om ‘communicatie en diftar’. Dit heeft geleid tot een rapport met veel tips over de voorbereiding, achtergrondinfo en communicatiemiddelen.

Klik hier het rapport 'Communicatie en diftar'.