Gemeenten die in een diftar-voorbereiding en/of implementatie zitten, kunnen dit document gebruiken als naslagwerk. Het rapport is ingedeeld in drie onderdelen:

  • Aanpassingen en maatregelen (zoals infrastructuur, IT, communicatie, handhaving)
  • Effect op de kosten (structureel en eenmalig)
  • Effect op de afvalstoffenheffing (verwachte aanbiedingen, verhouding vast-variabel)