Rd4-directeur Wil Sijstermans laat weten dat de 83 verenigingen die in de tien gemeenten waar Rd4 actief is, zijn geïnformeerd en instructies hebben gekregen. „Daar hebben ze bijna zonder uitzondering positief op gereageerd. Ook hebben we dit met de gemeenten en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg afgekaart, die akkoord zijn. We zijn blij dat die clubs de extra inkomsten weer tegemoet kunnen zien.”VeiligheidBij het oud papier ophalen worden extra veiligheidsmaatregelen in acht genomen. „Zo mogen er maximaal twee vrijwilligers voor en achter een wagen lopen”, zegt Sijstermans. „Clubs mogen alleen mensen zonder ziekteverschijnselen inzetten. Verder zijn er op de wagens hulpmiddelen als desinfecterende gel, water, handdoeken en veiligheidshandschoenen aanwezig.” Op de oudpapierroutes worden de komende tijd extra routes gereden. Sijstermans verwacht dat er de komende tijd meer oud papier dan normaal langs de straat wordt gezet. „We rekenen op 20 tot 30 procent meer papier, want er zijn ook veel mensen die gehoor hebben gegeven aan onze oproep om oud papier even thuis te laten staan. We willen die achterstand weer snel inlopen.”

BijplaatsingHet stoppen van de inzameling van oud papier aan huis leidde tot extra druk op de ondergrondse containers. Op veel plekken werd oud papier naast volle containers bijgezet. In combinatie met ander afval dat bij die containers werd gedumpt leidt dat tot ergernis bij omwonenden van die containers. Om die overlast te verminderen heeft Rd4 de containers de afgelopen tijd extra geledigd. Ook kwam er een extra inzamelpunt voor oud papier aan de Nijverheidsweg in Heerlen. Hier hebben de afgelopen anderhalve week meer dan duizend mensen in totaal ruim 26 ton oud papier aangeboden. In Margraten, Rijckholt en Vaals werden de openingstijden van de milieuparken verruimd, zodat mensen hier hun oud papier langs konden brengen.