Het getuigt daarom van ambitie dat het programma veel scherpere meerjarige doelen formuleert voor de recycling van niet-herdraagbaar textiel en de toepassing van gerecycled (post-consumer)/duurzaam materiaal in nieuwe textielproducten. Nog gemist wordt een doelstelling voor herdraagbaar textiel. In de reactie op het beleidsprogramma die de NVRD aan het Ministerie van I&W heeft gestuurd, wordt hiervoor aandacht gevraagd, te meer omdat hergebruik prioriteit moet hebben boven recycling.

Hoewel de ambities uit het beleidsprogramma in de reactie van de NVRD nadrukkelijk onderschreven worden, ziet de NVRD ook een aantal potentiële uitdagingen op gemeenten afkomen. De recycledoelstelling voor niet-herdraagbaar textiel van 30 procent in 2025 zou wel eens een enorme toename van gescheiden ingezameld huishoudelijk textiel kunnen betekenen. Bij een gescheiden inzameling van 45%, zoals dat nu het geval is, lijk slechts 14% van het materiaal zich voor deze toepassing te lenen. Om daarin verandering te brengen, zal veel minder textiel via het restafval afgedankt mogen worden. Deze verandering zal niet eenvoudig te realiseren zijn zonder verdergaande samenwerking en afstemmingen binnen de textielketen. Meer gescheiden ingezameld niet-herdraagbaar textiel zullen de gemeentelijke lasten verder doen stijgen.

De NVRD is daarom ook tevreden met het feit dat op basis van het beleidsprogramma een netwerkoverleg wordt ingericht waarvoor de NVRD is uitgenodigd. Een dergelijk overleg is van groot belang. Alle partijen binnen de textielketen zijn immers nodig om de doelstellingen te realiseren en tot een gesloten keten te komen. Onderling overleg en begrip is daarom van groot belang.

In het beleidsprogramma wordt een producentenverantwoordelijkheid voor textiel aangekondigd. De NVRD ziet deze producentenverantwoordelijkheid als een middel om tot een gesloten textielketen te komen en de verwachte stijgende lasten van de afdankfase van textiel voor gemeenten op te vangen. De NVRD heeft aandacht gevraagd voor de blijvende rol van gemeenten binnen een producentenverantwoordelijkheid voor textiel. Bij inrichting van de producentenverantwoordelijkheid moet met de verhouding tussen die rol en de verantwoordelijkheid van producenten rekening gehouden worden.  

De NVRD volgt de verdere uitwerking van het beleidsprogramma nauwkeurig. Mochten er vragen zijn over het beleidsprogramma of de reactie van de NVRD hierop, dan kan contact worden opgenomen met Michiel Westerhoff, voorzitter van de werkgroep textiel (michiel.westerhoff@circulus-berkel.nl) of Evelien Mertens, secretaris van de werkgroep textiel (mertens@nvrd.nl).