Op 15 mei 2024 is het nieuwe Hoofdlijnenakkoord gepresenteerd door de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. Dit akkoord zet op hoofdlijnen de koers uit voor de komende regeerperiode en bevat een breed scala aan beleidsmaatregelen. De NVRD reageert.

De NVRD is van mening dat de beperkte aandacht voor circulariteit in dit akkoord een gemiste kans is. Wel zien we voldoende aanknopingspunten om samen met de beoogde bewindspersonen toe te werken naar een specifieker regeerakkoord waar deze onderwerpen steviger verankerd zijn.

Afval en Circulaire Economie
Het Hoofdlijnenakkoord besteedt beperkte aandacht aan onderwerpen die raken aan afvalbeheer en de circulaire economie. De enige concrete maatregel op dit gebied is de invoering van een circulaire plastic-heffing per 2028 (pagina 11 van de budgettaire bijlage). Hoewel dit een positieve stap is, vinden wij het een gemiste kans dat er niet meer ambitie en concrete maatregelen zijn opgenomen. De transitie naar een circulaire economie vereist meer regie en richting vanuit het kabinet om effectief te zijn. Het is cruciaal om beleid te ontwikkelen dat bedrijven en consumenten stimuleert om materialen te hergebruiken en afval te minimaliseren. Wij roepen de nieuwe coalitiepartners dan ook op om hier in het definitieve regeerakkoord ook meer aandacht aan te besteden.

Duurzaamheid
Het akkoord bevat verschillende maatregelen die impact hebben op duurzaamheid. Zo wordt het budget voor het Klimaatfonds met 1,2 miljard euro verlaagd (pagina 12 van de budgettaire bijlage). Dit is zorgwekkend, aangezien dit fonds essentieel is voor de financiering van projecten die bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot en de verduurzaming van Nederland.

Gemiste Kans
Wij vinden het een gemiste kans dat er in het Hoofdlijnenakkoord zo weinig aandacht uitgaat naar afvalbeheer en circulaire economie. Dit zijn juist de sectoren waarin de noodzakelijke stappen gezet moeten worden en waar meer regie en richting vanuit het kabinet nodig is. De NVRD benadrukt dat een sterk en ambitieus beleid op het gebied van circulaire economie en duurzaam afvalbeheer niet alleen bijdraagt aan het milieu, maar ook aan economische groei en werkgelegenheid.