Gemeentelijke brancheorganisatie NVRD heeft met interesse kennisgenomen van de publicatie van de jaarlijkse Benchmark AEEA van producentenorganisatie Stichting OPEN. “Het hebben van AEEA-inzameldata per gemeente is waardevol, zeker gezien het belang van deze afvalstroom waar veel zeldzame en soms ook gevaarlijke grondstoffen in voorkomen. Onze leden zijn zich steeds meer bewust van het belang van het goed inzamelen van deze stroom. Het is goed om te zien dat dit ook leidt tot een verhoging van de totale inzameling van e-waste in 2023 t.o.v. 2022”, aldus Wendy de Wild, directeur van de NVRD.

De Benchmark AEEA is, net als de Benchmark Huishoudelijk Afval van de NVRD, een belangrijk hulpmiddel om als gemeenten van elkaar te leren met het oog op de toekomst. Gemeenten kunnen hier zelf inzien hoe zij het doen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen de best presterende gemeenten (zoals Oisterwijk, Westervoort, en Westerwolde) in de benchmark hun aanpak om tot meer inzameling van AEEA te komen, delen met collega’s van andere gemeenten. De Wild: ”Het delen van de aanpak van goed presterende gemeenten past volgens ons helemaal bij het doel van een benchmark. Om van elkaar te leren moet je je samen kwetsbaar en open opstellen in een constructieve context. Het shamen van slechter presterende gemeenten werkt volgens ons dan ook vooral averechts.”

Prestaties verbeteren
Er kunnen veel oorzaken ten grondslag liggen aan de verschillen. Betere communicatie, betere aanwijzingen op de milieustraat, duidelijke toerekening of gewoon een goed bereikbare (mobiele) milieustraat zijn bijvoorbeeld manieren om als gemeente meer AEEA in te zamelen. Daarnaast kan er ook meer ingezet worden op andere inzamelkanalen zoals de inleverbakken bij de supermarkt en bouwmarkt. Het aanpassen van de openingstijden van milieustraten is geen eenvoudig door te voeren en goedkope maatregel, zeker gezien de arbeidskrapte. De gemeentelijke milieustraat is bovendien bedoeld voor alle huishoudelijke stromen die Nederlanders afdanken, en niet alleen voor de elektronica die onder producentenverantwoordelijkheid vallen.

Reparatierecht
Maar het gaat niet alleen om inzamelcijfers. De NVRD zet zich met haar gemeentelijke en publieke achterban ook in om reparatie en verlengd gebruik te stimuleren. We willen inwoners stimuleren om apparaten waar mogelijk een tweede kans te geven. Dat betekent dat apparaten dan nog niet in de afvalfase belanden en dus nog niet meetellen in de inzamelcijfers. “Laten we in de toekomst ook monitoren hoeveel apparaten in gemeenten gerepareerd en hergebruikt worden.”

Om de inzameling en recycling maar ook hergebruik en reparatie naar een hoger plan te trekken in alle gemeenten, is het van groot belang om samen te blijven werken met alle schakels in de keten. De NVRD stemt daarbij op basis van de ervaringen van haar leden regelmatig af met de producenten via Stichting OPEN en met kringloopwinkels via branchevereniging BKN.