Wij zijn blij om te zien dat er een ambitieus regeerakkoord ligt ondermeer op het onderwerp klimaat. Circulaire Economie (CE) is daar een belangrijk onderdeel van. Voor NVRD-leden hangt nog veel af van de daadwerkelijke invulling. Het akkoord zelf zegt immers nog niet heel veel over circulaire economie en afval & grondstoffen. Er wordt een klimaatdoel voor CE aangekondigd, waarbij wij hopen dat dit recht doet aan de complexiteit en scope van de circulaire grondstoffenketen waar we naartoe werken.  

Dat CE nu geoormerkt wordt als één van de drie transities voor innovatiebeleid omarmen we. De bescheiden uitgaven die het kabinet expliciet reserveert voor circulaire ketenprojecten en voor opschaling van recycling, stemmen ons een beetje verdrietig. Dat het Rijk aangeeft meer regie naar zich toe te wil trekken, stemt ons echter hoopvol. Zeker bij de invulling van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is meer regie vanuit het Rijk namelijk hard nodig. Kortom, the proof of the pudding is in the eating. We gaan namens onze leden actief hulp aanbieden om alle kansen die het nieuwe kabinet biedt, optimaal te benutten. En we hopen op een bevlogen bewindspersoon die samen met ons concrete stappen gaat zetten richting de circulaire economie.