De NVRD nam contact op met het RIVM om deze kwestie voor te leggen. Zij gaven het volgende aan: Als het om cruciale werkzaamheden gaat, zoals aangegeven op de website van de Rijksoverheid, dan ziet men in dat enkele maatregelen niet volledig nageleefd kunnen worden.

Wél is het noodzakelijk om als werkgever de gezondheid en veiligheid van medewerkers optimaal te ondersteunen. Dit is natuurlijk altijd het geval, maar zeker in deze tijd vraagt dit extra aandacht. Dit houdt in dat medewerkers zo veel mogelijk afstand moeten kunnen nemen. Enkele leden van de NVRD lossen dit op door of geen derde persoon meer te sturen of de derde persoon zelf naar de wijk of achter het inzamelvoertuig aan te laten rijden. Bovendien gaf het RIVM aan: Hoe meer bescherming er geboden kan worden, hoe beter. Het RIVM benoemde hierbij specifiek handschoenen, een mondkapje en desinfecterende middelen.

Het RIVM plaatste daarnaast ook een belangrijke kanttekening: om bovenstaande te laten slagen, is het van belang dat alle medewerkers die zich bij elkaar in de buurt bevinden, geen klachten ervaren. Hoest of niest een medewerker, heeft hij of zij het benauwd of lichte koorts? Haal diegene dan direct uit de roulatie, om zo verdere verspreiding te voorkomen.

Conformeren NVRD leden zich aan bovenstaande tips en regels, dan duidt het RIVM dit als voldoende maatregelen.