HVC maakt bij de afvalinzameling in overwegend landelijke gebieden gebruik van wisselcontainers. Deze worden na de huis-aan-huis-inzameling gevuld achtergelaten op de verschillende vertrek- en aankomstlocaties voor de inzamelvoertuigen. Op de begeleidingsbrief wordt ‘route-inzameling’ aangekruist, de begeleidingsbrief blijft bij de wisselcontainer en wordt meegenomen door het transportvoertuig dat de wisselcontainer naar de eindverwerker brengt.

Vervoer afvalstoffen inzichtelijk

Tijdens een transport naar de eindverwerker in 2013 hield de politie het transportvoertuig aan. De politie was van mening dat geen sprake was van route-inzameling, omdat de container was opgehaald op de vertrek- en aankomstlocatie in Lelystad. HVC was het hier niet mee eens. De organisatie was ervan overtuigd dat HVC handelde in de geest van de wet- en regelgeving die bedoeld is om de inzameling en het vervoer van afvalstoffen inzichtelijk te maken.

Eén begeleidingsbrief voor hele traject

De kernvraag in het proces was ‘wanneer de route-inzameling stopt’. Met gebruikmaking van het beleid uit het Landelijk afvalbeheerplan (hoofdstuk 17) en de FAQ op de site van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen werd de rechtbank overtuigd dat gedurende het hele traject van huis-aan-huis-inzameling tot en met de aflevering bij de eindverwerker met één begeleidingsbrief mag worden gewerkt. HVC werd bij de zaak ondersteund door Ozinga Advocaten uit De Haag. Voor informatie: Ad Vermaas van HVC (a.vermaas@hvcgroep.nl, 06-43 36 87 06).

Bron: HVC