De NVRD deelde vorige week het advies van het RIVM om onder andere mondkapjes te gebruiken in de cabine van inzamelvoertuigen. Naar aanleiding van dit bericht ontving de NVRD vragen over de toepasbaarheid van dit advies. De NVRD heeft wederom contact opgenomen met het RIVM ter verduidelijking van dit advies. Dit resulteerde in een rectificatie.

Een eerder bericht van de NVRD duidde het volgende: Wél is het noodzakelijk om als werkgever de gezondheid en veiligheid van medewerkers optimaal te ondersteunen. Dit is natuurlijk altijd het geval, maar zeker in deze tijd vraagt dit extra aandacht. Dit houdt in dat medewerkers zo veel mogelijk afstand moeten kunnen nemen. Enkele leden van de NVRD lossen dit op door of geen derde persoon meer te sturen of de derde persoon zelf naar de wijk of achter het inzamelvoertuig aan te laten rijden. Bovendien gaf het RIVM aan: Hoe meer bescherming er geboden kan worden, hoe beter. Het RIVM benoemde hierbij specifiek handschoenen, een mondkapje en desinfecterende middelen.

De kern van deze boodschap blijft hetzelfde. Wel trekt de RIVM de specifieke benoeming van mondkapjes terug. De instantie geeft aan dat mondkapjes slechts ingezet moeten worden wanneer deze deel uitmaken van de standaard uitrusting, bijvoorbeeld wanneer men werkt met asbest, ongediertebestrijding of tegen micro-organismen uit afvalwater. Het gebruik van mondkapjes in de cabine van inzamelvoertuigen valt hier bij de meeste leden van de NVRD niet onder. En voor alles geldt: het ontbreken van klachten bij alle medewerkers.

Voor vragen over meer specifieke maatregelen, zoals het plaatsen van plexiglas in de cabine of het behandelen van afval van personen in quarantaine, verwijst het RIVM naar de plaatselijke GGD.