Om gedrag te veranderen is meer nodig dan alleen kennisoverdracht op een vrolijke manier. Hoe zorg je dat deze campagne resultaat oplevert? Ook daarmee helpt het campagne team van recycleklaar.nl je mee op weg.

Een wetenschappelijke blik op gedragsveranderende communicatieGedragsveranderende communicatie gaat ervan uit dat communicatie op meerdere niveaus moet plaatsvinden en dus zowel informerend als interactief, als bevestigend en belonend moet zijn. Alleen kennis is niet genoeg om gewenst gedrag te veroorzaken. Het weggooien van afval, maar ook het scheiden ervan, is grotendeels onbewust gewoontegedrag. Dit soort gedrag wordt vooral door omgevingssignalen geactiveerd. Daarom focust de onbewuste component van de campagne op het tonen van de sociale norm. We laten de consument het afvalscheidingsgedrag van anderen ervaren en geven hem daarna een duwtje in de rug om daadwerkelijk tot actie over te gaan. En als hij dan zijn ketchupfles uitgeknepen heeft, wil hij heel graag horen hoe nuttig dat was. In de handleiding lees je hoe de communicatiefasen elkaar opvolgen in het zogenaamde gedragswiel.

Val opBinnen je eigen gemeente(n) zijn er meerdere thema’s waarover je met inwoners wilt communiceren. Maar ook andere partijen willen die aandacht van degenen die je wil bereiken. Daarom is het zaak de campagne op een opvallende manier te lanceren. Betrek de verantwoordelijke wethouder of huur bijvoorbeeld een promoteam in om in de buurt van een inzamelpunt op een grappige manier het leegschrapen, uitknijpen en weggooien te demonstreren (uiteraard op coronaveilige afstand).

Meer informatie over de campagne Recycleklaar op www.recycleklaar.nl