Deze regeling en andere besluiten die door het Platform Ketenoptimalisatie zijn gedaan, zijn te vinden op www.platformketenoptimalisatie.nl. Gezien de huidige marktsituatie heeft het Afvalfonds besloten deze regeling te activeren voor PET trays in de periode 1 juli 2021 t/m 31 december 2021. Dus indien recycling van PET trays niet mogelijk is en een gemeenten in het ketenregiemodel genoodzaakt is te kiezen voor thermische verwerking, kan zij in aanmerking komen voor een vergoeding. Voor de thermische verwerking van PET trays vraagt een gemeente (of haar sorteerder/vermarkter) vooraf toestemming bij Nedvang via dit aanvraagformulier dat te vinden is op de website van Nedvang.