TNO nam het SMART Cities gedeelte voor haar rekening met een presentatie over en een demonstratie van een tool waaraan gewerkt wordt. Met deze tool kunnen mobiliteitsproblemen in kaart worden gebracht. Zo kunnen de effecten van verkeerswijzigingen op bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluid met één druk op de knop in kaart worden gebracht.

SMART afvalinzamelingPieter Kaltner van HMS gaf in het kader van het SMART afvalinzameling gedeelte, een presentatie over de zoektocht van HMS naar het optimale tijdstip om containers te ledigen. In 2016 is in Den Haag een pilot gestart met plaatsing van sensoren in een aantal containers. Op basis van de sensoren konden adequate voorspellingen worden gedaan over wanneer containers vol zijn. De pilot heeft mooie resultaten opgeleverd, zoals minder rijbewegingen, een CO₂-reductie, minder schade en minder overlast terwijl een hoger serviceniveau werd ervaren. Binnenkort start een aanbesteding om de pilot uit te breiden voor heel Den Haag.