Het Afvalfonds Verpakkingen (Verpact) betaalt gemeenten vanaf 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. Gemeenten betaalden deze kosten eerder zelf. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval.

Gemeenten ontvangen over het jaar 2023 €0,76 per inwoner. Voor het jaar 2024 bedraagt de vergoeding €0,94 per inwoner. In WasteTool worden de betaalvoorstellen voor 2024 op kwartaalbasis voor gemeenten gepubliceerd. Dit is eind vorig jaar ook gedaan voor de vergoeding voor 2023, die in één keer wordt uitgekeerd. Nog niet alle gemeenten hebben gebruik gemaakt van dit betaalvoorstel door het indienen van een factuur. Wij adviseren gemeenten om te controleren of zij al een factuur voor deze vergoeding hebben ingediend. Indien niet, dan raden wij aan dit alsnog te doen.