Begin 2024 is de Ongevallenenquête en brandenmonitor over 2023 verzonden. De Ongevallenenquête werd voor de zesde keer uitgezet onder onze leden. We doen dit in samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven, en streven er op deze manier naar om een duidelijk beeld te krijgen van branden, ongevallen en de oorzaken hiervan binnen de afvalbranche.

Dit jaar is de respons iets hoger ten opzichte van vorig jaar, er is een lichte stijging van 7%. Maar met een respons van 33% blijft het een streven om deze respons verder omhoog te krijgen, zodat de data een beter beeld van de branche geeft. Tijdens de ALV van de NVRD werd er unaniem ingestemd met een voorstel om de komende enquête ook naar de directie van leden te versturen, om hiermee een grotere respons te waarborgen.

Resultaten enquête
De enquête maakt onderscheid tussen verzuimongevallen, ongevallen waarbij medische hulp (huisarts of eerste hulp ziekenhuis) nodig is en tot slot ongevallen waarbij EHBO verleend is. In totaal zijn er 492 ongevallen gerapporteerd.

De Ongevallenenquête geeft niet alleen weer hoeveel incidenten er hebben plaatsgevonden, maar toont ook wat de achterliggende oorzaak hiervan was. De top vijf oorzaken van ongevallen bij NVRD-leden in 2023 is als volgt:

Incident met verzuim:
1. Vallen van voertuig
2. Geraakt door (heet) voorwerp
3. Beknelling
4. Verstappen
5. Stoten

Incident waarbij medische behandeling nodig was:
1. Snijden
2. Beknelling
3. Vallende voorwerpen
4. Prikken
5. Verstappen

Incident waarna EHBO verleend is:
1. Stoten
2. Beknelling
3. Snijden
4. Geraakt door (heet) voorwerp
5. Verbale / mentale agressie

Ten aanzien van de top 5 is het opvallend dat bij verzuimongevallen ‘vallen van voertuig’ de nummer 1 oorzaak is. Daarnaast is ‘geraakt door (heet) voorwerp’ in de top 5 op een 2e plek terecht gekomen en ‘stoten’ op de 5e plek. Bij medische behandeling zijn ‘verstappen’ en ‘prikken’ weer terug in de top 5 op een 5e respectievelijk gedeelde 4e plek. Snij-incidenten zijn toegenomen. Bij EHBO-ongevallen is ‘verbale / mentale agressie’ op de 5e plek in de top 5 terecht gekomen. Er zijn beduidend minder ongevallen door ‘aanrijding openbare weg’, deze oorzaak is uit de top 5 verdwenen. De overige oorzaken stonden al in de top 5, maar wisselen soms van plek.

De uitkomst wordt nader besproken in de Expertgroep Veiligheid, van waaruit wordt gekeken naar mogelijke preventieve interventies en aanbevelingen.

Brandenmonitor
Dit jaar werd onder NVRD-leden voor de tweede maal de brandenmonitor uitgezet, ook hier is de respons 33%, waarmee de gegevens niet te vertalen zijn naar alle leden en de branche.

In totaal zijn er 213 branden ontstaan bij de inzamelaars die hem ingevuld hebben, waarbij 49 keer de brandweer ter plaatse is geweest om de branden te blussen. Het aantal branden is hoog en bevestigt de aandacht benodigd voor dit item binnen de sector. Echter, het aantal keren dat de brandweer heeft moeten ingrijpen in relatie tot de het aantal keren dat de leden zelf in staat zijn gebleken de brand aan te pakken, laat zien dat de sector vaak in staat is gebleken escalatie van de brand te voorkomen, waarmee mag worden aangenomen dat de (maatschappelijke) kosten, milieubelasting en ongevallen zijn beperkt.

Van Ongevallenenquête naar veiligheidsmonitor
De Ongevallenenquête gaat in op de directe oorzaak van een incident. Om incidenten beter te kunnen voorkomen is het van belang meer inzicht te krijgen in de onderliggende (basis)oorzaken. Op deze manier is het mogelijk om gerichtere verbetervoorstellen te kunnen doen.  In samenwerking met een aantal leden zijn we bezig met het ontwikkelen van een monitor waar dit in terug komt. Lees hierover meer in GRAM #3, 2 juli op de mat!