Maar liefst 200 kiloton babyluiers verdwijnen per jaar in het restafval. En dat is onnodig, want er zijn al oplossingen om deze hoeveelheid afval aanzienlijk te verminderen. De wasbare luier is er daar één van. Thuis bij inwoners, maar zeker ook bij kinderdagverblijven.

In onze  ‘Actielijst Afvalpreventie’, die we op 13 februari hebben gepresenteerd aan de Tweede Kamer, besteedden we al aandacht aan de wasbare luier. Inmiddels zijn ook de resultaten van de pilot van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend. In 2023 hebben namelijk vier kinderdagverblijven in drie gemeenten (Apeldoorn, Utrecht en Renkum) meegedaan aan een pilot waarbij zij wasbare luiers zijn gaan gebruiken. In onderstaande video deelt kinderdagverblijf Winja Wanja in Renkum hun ervaringen.

De ervaringen van kinderdagverblijf Winja Wanja in Renkum

In de eindrapportage lees je meer over de (veelal positieve) ervaringen van medewerkers en ouders tijdens en na de pilot. Ook vind je hier een toelichting op de opzet van de pilots, aanbevelingen voor andere kinderdagverblijven en informatie over de kosten en de besparing van wasbare luiers. Een kleine greep:

  • Uitgaande van 4 verschoonrondes per kind per dag, wordt het bespaarde aantal wegwerpluiers in deze pilot geschat op 4160 luiers per half jaar per groep (8 kinderen).
  • De verwachting is dat je als kinderdagverblijf de investering van de luiers en overige materialen na twee jaar terugverdient, omdat het zelf wassen en de aanschafkosten samen goedkoper zijn dan het kopen van wegwerpluiers en het betalen voor afvalverwerkingskosten.
  • Ouders benoemen soms redenen om niet over te stappen, die uit de interviews met de groepsleiders niet blijken. Ze verwachten bijvoorbeeld meer doorlekken, stank of vinden het onhygiënisch, hoewel dit niet uit de ervaring blijkt.

Kijk ook wat je als gemeente kan doen om het gebruik van wasbare luiers te stimuleren op onze dossierpagina over luiers en incontinentiemateriaal.