De staatssecretaris heeft de monitorrapportage, die is opgesteld door Rijkswaterstaat, naar de Tweede Kamer gestuurd. De initiatiefnemers bespreken de uitkomsten nog met de staatssecretaris die heeft aangegeven dat de ze een beleidsreactie geeft in samenhang met de uitkomsten van de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen.

Download hier de brief en de monitorraportage.

Bekijk hier het NVRD Zwerfafval Dossier