De rapporten en de positionpapers van betrokken/belanghebbenden, waaronder de VNG zijn in te zien via onderstaande link. De rondetafel is aangevraagd door een aantal kamerleden en kan worden gezien als voorbereiding op het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer van 13 december.

Bekijk hier de details van de rondetafel

Bekijk hier het NVRD Zwerfafval Dossier