Donderdag 9 maart organiseert de Tweede kamer een ronde tafelgesprek. Gespreksonderwerp van het rondetafelgesprek is hoe het ervoor staat in de keten en wat er nodig is voor de beweging naar circulariteit. Wij dienen vooraf een position paper in.

Tijdens het ronde tafelgesprek zal ook worden ingegaan op de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel, die ingaat per 2025. Als NVRD zijn we hiervoor uitgenodigd. Het position paper dat we vooraf indienen vindt u hier.

Samen met alle ketenpartijen zetten onze leden vol in op een circulaire textielketen. Dat vereist verbeteringen in onze dagelijkse operatie. Alleen door samen te werken als gemeentelijke inzamelstructuur met nieuwe en andere partijen kunnen we grote stappen maken. Gemeenten blijven wettelijk verplicht tot inzameling en voelen zich ook (mede)verantwoordelijk. Het echte vliegwiel zit in ontwerp en innovaties van het niet-herdraagbare textiel. Duidelijke afspraken en spelregels zijn op korte termijn noodzakelijk om de ketensamenwerking te laten werken.