Met als doel de opleidingsachterstand bij werknemers in de afvalinzameling en openbare ruimte aan te pakken, hebben NVRD en werkgeversorganisatie O&O Fonds de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan het sectorplan Afvalbeheer & Management en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR). In totaal hebben 53 organisaties zich bij het Sectorplan aangesloten. Verdeeld over deze organisaties behaalden maar liefst 4500 medewerkers een (aanvullend) diploma!

Route 2020 vertrekt vanuit de bereikte resultaten van het sectorplan AMBOR. De NVRD en het O&O fonds willen dit succes, met het oog op de grote veranderingen voor werkgevers in 2020, graag voortzetten. Vanaf 2020 zijn werkgevers bijvoorbeeld medeverantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van werkloosheid. Met het nieuwe project Route2020 investeren we samen in de wendbaarheid van uw medewerkers en uw organisatie. We besteden aandacht en middelen aan drie routes: bewustwording, publiek werkgeverschap en opleiden. Deze zijn sterk met elkaar verweven. Vaak leidt bewustwording tot het besef dat samenwerking of aanvullende opleiding nodig is. Binnen Route2020 zullen we regionaal samenwerken om plekken te creëren voor mensen die door willen groeien naar ander werk.

Wil je nog aansluiten? Meld je dan aan via de route2020-website.