In zijn laatste brief schrijft de staatssecretaris hierover: “In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengst van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 wordt verhoogd met € 100 miljoen per jaar (prijspeil 2017). In het Belastingplan 2019 zal daarom een relatief forse verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting worden voorgesteld. Deze verhoging is nog niet precies bekend, maar uitgaande van een geraamde opbrengst voor 2018 van zo’n € 87 miljoen zal sprake zijn van een ruime verdubbeling ten opzichte van het huidige tarief van €13,21.”

Ook zal de grondslag voor de heffing met ingang van 1 januari 2019 worden verbreed waardoor ook afval dat buiten Nederland wordt gestort of verbrand onder de hogere heffing zal vallen.

De aangekondigde verhoging van de afvalstoffenbelasting kan consequenties hebben voor de begroting van gemeenten en afvalbedrijven en daarmee dus ook voor de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Link: Fiscale vergroeningsbrief